superbeton superbeton

původní betonová podlaha               podlaha po renovaci systémem SUPERBETON